Beyşehir Balıkları

         BEYŞEHİR GÖLÜNDE BALIK OLMAK

1958 yılında yapılan çalışmalarışığında sazan, kızılkanat, gökçe, yağ balığı, tatlı su kefali ve sirazbulunmakta olup etçil bir balık türü yoktu. Beyşehir gölüne 1978 yılında etçil bir tür olan sudak balığı aşılanmıştır. Ancak gölde sudak balığı popülasyonunun hızla artması ve 1980’li yılların sonlarında baskın tür haline gelmesi ile siraz balığı ciddi oranda azalmış,gökçe balığı nesli tükenmiştir.

Sudak balığından sonra Beyşehir Gölü’ne aşılanan ikinci balık türü de Kadife balığıdır ardından gümüş ve gümüşi havuz balığı aşılanmıştır

Şimdilerde Beyşehir Gölü ve derelerde toplam 16 adet balık türü tespit edilmiştir. Toplam balık türünün 3 adedi sadece gölde, 9 adedi sadece akarsularda, 4 adedi de göl ve derede bulunmaktadır. Beyşehir Gölü’ndeki tüm balık popülasyonunun % 93.75’ini sudak oluşturmaktadır.

Ayrıca gölde 1985 yılına kadar ciddi oranda kerevit bulunurken Avrupa ülkelerinden bizim göllere sıçrayan kerevit vebası hastalığı yüzünden Beyşehir Gölü’nde yok olmaya yüz tutmuştur.

Sadece Beyşehir Gölü’ne ait endemik türlerin(gökçe-tükendi- ,siraz, yılan balığı, kızılkanat vb.) yakın zamanda tükenecekleri düşünülmektedir.

Gölde yaşayan bir başka türde Beyşehir kurbağasıdır. Beyşehir’in adıyla anılan bu kurbağa Türkiye’de yaşayan endemik bir kurbağa türüdür.

                                                                                                     METİN YILMAZ