Beyşehir Doğasının Tanıtılması

Beyşehir Doğasının Tanıtılması Projesi, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, GEF( Küresel Çevre Fonu), SGP(Küçük Destek Programı), UNDP 6. Çevre Koruma Programı, Dedegöl Dağlarının korunması kapsamında desteklenmiştir.

Proje Ereğli Sevgi Down Cafe Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından A. Vefa DEMİRKIRAN Proje Koordinatörlüğünde, Metin YILMAZ danışmanlığında yürütülmüştür. Proje hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse;

Akdeniz ile Orta Anadolu’nun geçiş kesiminde yer alan Beyşehir Gölü Milli Parkı (BGMP) tabii yapısı, barındırdığı flora ve fauna zenginliği ve gelişen ulaşım imkanları ile son yıllarda rekreasyon faaliyetlerinin artmakta olduğu görülmektedir.

Gölün güney-batı kıyısında bulunan Yeşildağ Mahallesi çevresindeki piknik alanı,  plaj gibi rekreasyon alanlarının varlığı ve türlerin çeşitliliği nedeniyle söz konusu alanda eko-turizm faaliyetlerinin gelişim göstermesi beklenmektedir. Dolayısı ile bu alanda ziyaretçilerin yoğunlaşacağı öngörülmektedir. Ayrıca, Yeşildağ ile kuzeyinde gölün güney-batı kıyısında yer alan Kurucuova Mahalleleri arasındaki yaklaşık 80 Km2 genişliğindeki alan, ilginç ve zengin bir floraya sahiptir. Bu sebeplerden dolayı, gelecekteki daha fazla yaşam alanı ve tür biyoçeşitliliğini koruma faaliyetleri oluşturmak için, mevcut arazi kullanım modelleri ile uyumlu olarak, habitatların ana parçalarını belirlemenin yanı sıra, bu bölgenin ve Beyşehir Doğasının tanıtılması gerekir.

Bu kapsamda, yörede bu güne kadar bu yönde yapılmış olan münferit çalışmalardan da yararlanılmak suretiyle, proje alanı olarak belirlenen Yeşildağ–Kurucuova arasındaki bölgede bulunan floranın, envanteri çıkartılacak, bitki, balık, kuş ve diğer canlı türleri fotoğrafları çekilmiş ve paylaşılmıştır. Ayrıca, proje kapsamında hassas türlerin bulunduğu yerlere proje katılımcısı engelli gençlerle, eğitmenler, doğa yürüyüşçüleri ve ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Beyşehir Doğa ziyaretlerinde Engelli gençlerle ANFODER gönüllüleri eğitmenlerle fotoğraflar ve videolar çekerek basılı materyalleri inceleyerek Beyşehir Doğa Zenginliklerini ortaya konulmuştur. Toplanan veriler, fotoğraf, bitki örnekleri vs. il genelinde ve yurt genelinde zihinsel engelli ve Down Sendromlu gençlerin de içinde bulunacağı bir yaklaşımla tanıtılmıştır.. Dolayısıyla engellilik konusunda oluşturulacak farkındalık çevre konusundaki farkındalıkla birlikte çalışılacaktır. Projenin çıktılarından zihinsel engelli gençlerin tarım ve bahçecilik alanındaki eğitimleri ile istihdam imkânları üzerinde de durulmuştur..

Ayrıca Proje kapsamında, Beyşehir Gölü’nün nesli tehlike altındaki balık türleri ile bu bölgede bulunan bitkileri, leylekler vadisinde bulunan leylekleri ile Akçabelen fasulyesi gibi ürünler incelenecek ve proje etkinlikleri ile tanıtım faaliyetlerinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.