Proje Özetimiz

           

            Zihinsel engelli bireylerin zorunlu ilköğretim sonrası en temel gereksinimleri mesleki eğitim ve akabinde istihdam edilmeleri, istihdam edilemeyen bireylerin de bir sosyal ortamda korumalı olarak üretime katılabilmeleri ve sosyal aktivitelere katılarak toplumla bütünleşmeleridir. Bu amaçla Konya Ereğli Belediyesi ile görüşülmüş ve genel onarımı gerçekleştirilerek kullanılabilir hale getirilen, çamlık alanda müstakil bir bina projemiz kapsamında derneğimiz kullanımına verilmesi yönünde taahhüt alınmıştır. Planlanan genel tefriş ve peyzaj düzenlemesi ile gerekli ihtiyaçların karşılanması durumunda 200.000 nüfusa hitap eden Konya Ereğli ilçesinde ve Konya ili genelinde bir ilk olma özelliği taşıyacak Ereğli Down Cafe ve Özel Gençler Sanat Evi oluşturulacaktır. Tefriş ve donanımı Şişli Down Cafe ve benzeri oluşumlar da dikkate alınarak hazırlanacaktır. Kafemiz dışında kurs programları için eğitim atölyeleri ve bir de sanat ürünleri sergisi bölümü oluşturulacaktır. Proje sorumlumuz A. Vefa DEMİRKIRAN'ın İstanbul İlinde imza koyduğu ve ekte de sunulan protokolde işbirliği yapılan Etiler Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi ilgili bölüm öğretmenlerince eğitmen eğitimi gerçekleştirilecektir. İlgili lise stajyer öğrencileri kafede çalışacak ve aynı zamanda kursiyerlerimize uygulamalı eğitimi birlikte verecektir. Uygulamalara Ereğli Eğitim Fakültesi Lisans öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersleri kapsamında katılacaktır.  Gönüllülerin diğer etkinliklere de katılımları sağlanacaktır. ADER derneği ortaklığı ile Şişli Down Cafe çalışanları kafemize yetiştirilecek , kursiyerler karşılıklı ziyaretlerde ve uygulamalarda bulunacaktır. Büyük bir kurs , kafe ve Sanat evi açılış merasimi tertip edilecektir. 2013 yılı başı itibariyle yetiştirilen kursiyerlerin kafede istihdamı sağlanacaktır. 10-16 Mayıs haftası Özel Gençler Sanat ve Spor Festivali ile Yurt genelinden 150 zihinsel engelli genç buluşturulacaktır. Görevli ve kursiyer 15 zihinsel engelli gence 2013 yazında yaz tatili planlanacaktır.


PROJENİN GEREKÇESİ, HEDEF KİTLENİN VE SORUNUN TANIMI


            Engelli bireyler zorunlu eğitimleri sonrasında özellikle kişisel bakım becerileri ile toplumsal yaşam becerilerine ve mesleki eğitimlerine yönelik hazırlanan eğitim programlarına devam etme yönünde katılımları yetersizdir. Ebeveynlerin engelli çocuklarının bu kurs programlarına devam etmeleri yönünde yeterli duyarlılıkları yoktur. Rehberlik Araştırma Merkezince mesleki eğitime yönlendirilen engelli bireylerin ebeveynlerine okul yönetimince kursa kayıt daveti yapılmış olup % 20 oranında müracaat gerçekleşmiştir. Kurulan birebir iletişimle bu sayı artırılmıştır. Ancak engelli ebeveynleri ile birlikte toplum genelinde toplumsal algı , zihinsel engellilerin toplumsal bir rol üstlenemeyeceği yönündedir. Kurs programlarında üretilen ürünlerin sergilenmesi ve satışı yapılarak bu ön yargı kırılmaya çalışılsa da kısa dönemlerde gerçekleştirilen bu etkinlikler yeterince etkili olamamaktadır.
            Kız çocuklarının, özellikle zihinsel engelli genç kızların kurs programlarına gönderilmesi yönünde ebeveynlerin çekingenlikleri bulunmaktadır. Okulda açılan kurslarda kız kursiyer sayıları artırılsa da iş sahibi olabilecek hafif düzey zihinsel engelliler evlerinde oturmaktadır. İlköğretim mezunu olan genç kızlar bu yıl açılan İş Okuluna kayıt ettirilmiştir. Ancak ilköğretim mezuniyeti olmayan genç kızlar da bulunmaktadır.  Bu bireyler için örnek model oluşturularak iş ve meslek sahibi olmaları için proje üretilmesi gerekmektedir.
137.000 nüfuslu ve 200.000 nüfusa hitap eden Konya Ereğli ilçesinde engellilerin danışmanlık hizmeti alabileceği arkadaşları ile bulaşabilecekleri ortak etkinlik gerçekleştirebilecekleri özel bir sosyal ortam mekanı bulunmamaktadır.  Zihinsel engelliler için açılan kurs programları bulunmakla birlikte engellilerin halkla bütünleşmelerini sağlayacak bir organizasyon oluşturulamamaktadır. Bu noktada Sivil Toplum Örgütlerinin gücü, anlayışı ve girişimciliği ön plana çıkmaktadır. Yıllarca zihinsel engellillerle örgün eğitim kurumlarında çalışan eğitimciler olarak bir dernek kurarak öncelikle spor etkinliklerine zihinsel engellilerin katılabilmelerini sağlamak için çalışma başlattık. Bu gücün verdiği girişimcilikle bahsi geçen proje organizasyonu ile zihinsel engellilere meslek kazandırılmış toplumda bir rol sahibi olarak insanlarla sürekli etkileşim halinde olacağı Down Cafe ve Özel Gençler Sanat Evinde bir araya gelebilecektir. Engellilerle toplum arasında bir köprü ihtiyacı vardır ve bu projenin hayata geçmesi durumunda bu ihtiyaç karşılanacaktır.
            Zihinsel engelliler okullarında ve atölyelerinde bir çok el işi ürünü ortaya çıkarmakla birlikte bu ürünleri sergileyebilecekleri ve satışını yapabilecekleri bir dükkan bulunmamaktadır. proje kapsamında oluşturulacak Sanat evi ile birlikte bu gereksinim karşılanabilecek ve örnek model oluşturulacaktır. Engellilerin ürettikleri Yöresel El Sanatı ürünlerini sergeleyebilecekleri kültürel paylaşımda bulunabilecekleri, eğitmenlerinin fikir alışverişinde buluınabileceği yurt geneli ortak etkinliklere ihtiyaç duyulmaktadır.
Projenin temel öğesi olan ve nihayetinde istihdam imkanı da sağlayacak olan Down Cafe Ereğli İlçesinde ve Konya İlinde zihinsel engellilere yönelik tutum ve anlayışın, engellilerin üretime katılabilecekleri, iş sahibi olabilecekleri, kendileriyle etkili bir iletişim kurulabileceği inancını güçlendirecektir ve buna ihtiyaç bulunmaktadır.
            Hedef kitlemiz öncelikle zihinsel engelli gençler olmakla birlikte kafede engellilerin tüm Ereğli halkı ile buluşması sağlanacaktır. Hazırlanacak tanıtım filmi ve basın aracılığıyla halkın bilgilendirilme ihtiyacı bulunmaktadır. sosyal etkinliklerle engellilerin akranlarıyla kaynaştırılma ihtiyacı bulunmaktadır.
            Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte özellikle engellilerle ilgili dernek ve vakıflar olmak üzere sivil toplum örgütlerinin örnek uygulamaları görerek vizyonlarını geliştirme ihtiyacı bulunmaktadır. Girişimcilik anlayışlarının gelişmesi proje üretimine ve hayata geçirme yönünde örnek uygulamaları görme ve tecrübe etme ihtiyacı bulunmaktadır.

            Ereğli İç Anadolu bölgesinde bulunmakta olup büyük şehir olanaklarına sahip değildir. Büyük şehirlerde belediyeler vakıf ve dernekler bu tür çalışmaları gerçekleştirebilirken maddi imkanı yetersiz derneğimizin destek olmadan bu tür çalışmayı gerçekleştirmesi mümkün olamamaktadır. Ancak yerel yönetim, kamu ve özel kuruluşlar başlatılan çalışmaları desteklemektedir.

 

 

Projemize Destek Verenler
Konya Ereğli Down Cafe, Sevgi Eğitim Kurumu Projesidir. 2012